Очите ми

Жарта загасна.
Къщата опустя.


Очите ми – кладенци,
пълни със сълзи.


....................................
Само сенки –
прозрачноефирни,
притичват в нощта ...

Write a comment

Comments: 0

 

Contact