Две ръце

Две уморени женски ръце –
предишни ангелски криле,
с тях прегръщам мама,
с тях я храня, милвам и коря.


От умора често се събуждам в нощта
и не мога дълго да заспя.


С две ангелски криле,
летях в Миналото сънно;
в светлосиньото, сияйно, ангелско небе!


А сега –
с две ръце, уморени и подути,
неподвижни вечер,
накъде?! ...

Write a comment

Comments: 0

 

Contact