Небето

Тъжно, спуска се небето
за прегръдка нежна с морето.
Натежало от сълзи и мисли
се надвесва – то, приятел да потърси ...


Морето под него
открито се протяга и разстила
широко обятия разкрива.


Във всяка капка морска
има огледало, и в него
се оглежда мъничко небе
и мъничка дъга;
щом се срещнат и се слеят
небесните сълзи с
тъмносините вълни на
мъдрата вода.

Write a comment

Comments: 0

 

Contact